İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ticari Alacak Nedir? Ticari Alacaklıların, Alacak İşlemlerinde İzlenecek Yollar Nelerdir?

Borç ve alacak kavramları ticarette en çok karşılaşılan kavramlar arasında yer almaktadır. Zira ticaretin temeli borç-alacak ilişkisine dayanmaktadır. sorusu da bu nedenle en fazla karşılaşılan sorular arasında yer almaktadır. Ticari alacak kısaca; işletmelerin ticari işlemleri sonucunda ortaya çıkan alacaklarına denilmektedir. Ticari alacak ortaya çıktıktan sonra bir de bunun tahsilat aşaması bulunmaktadır. Bu aşamada da ticari alacaklıların, alacak işlemlerinde izlenecek yollar nelerdir sorusu ile karşılaşılmaktadır.

Ticari alacaklar kaç gruba ayrılı? Ticari alacaklar iki başlık altında incelenir. Bunlardan ilki kısa vadeli alacaklardır, ikincisi ise uzun vadeli alçaklardır. Kısa vadeli ticari alacaklar dönen varlık olarak kabul görürken, uzun vadeli alacaklar ise duran varlıklar olarak kabul görmektedir. Ticari alacaklar hangi alacak kalemlerinden oluşmaktadır konusunda da şu başlıkları verebiliriz.

  • Alacak Senetleri
  • Alıcılar (alıcıların senetsiz borçları)
  • Verilen Avanslar
  • Verilen Depozito ve Teminatlar
  • Şüpheli Ticari Alacaklar

Ticari Alacaklıların, Alacak İşlemlerinde İzlenecek Yollar Nelerdir?

Ticari alacaklılar alacak işlemlerini temelde iki grupta değerlendirmektedirler. Bunlar yazımızın başında da belirttiğimiz üzere kısa vadeli alacaklar ve uzun vadeli alacaklar olarak kabul edilmektedir. Kısa vadeli alacakların ya da uzun vadeli alacakların vadesinde dönmemesi durumunda borçlu ile görüşülmesi ve buna göre hareket edilmesi gerekmektedir. Borçlunun borcunu ödeme niyeti bulunması durumunda yapılandırmaya gidilmesi ve borcun vadesinin ötelenerek yeniden tayin edilmesi yerinde olacaktır.

Gerek kısa vadeli alacaklarda ve gerekse de uzun vadeli alacaklarda vadesi gelen alacağın borçlu tarafından ödenmemesi yani alacaklı tarafından tahsil edilememesi; bununla birlikte borçlunun borcunu ödeme amacı ve gayreti yoksa, ya da bu yeterliliğe sahip görünmüyorsa ilgili alacak “şüpheli ticari alacaklar” kalemine kaydedilmelidir. Akabinde gerekli yasal prosedürler işletilerek icra yoluna gidilebilir. Borçlunun üzerine mal bulunuyorsa icra yolu ile satışa çıkarılabilir. Banka hesaplarına bloke konulması ilk aşamada talep edilebilir ve borçlunun banka hesaplarına giren tutarlardan alacağın tahsili istenebilir. Borçlunun; varsa banka kiralık kasalarının icra takibi yapılabilir. Ayrıca alıcının elinde varsa çek yaprağı karşılığı bankadan tahsil edilebilir. Bu sayede az da olsa, alacağa karşılık bir meblağ tahsil edilebilir.

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.